Grzegorz Zawierucha    wtorek, 26 marzec 2013 Drukuj
klient instytucjonalny

PRO-POMIAR s.c. świadczy szeroki wachlarz usług na każdym etapie inwestycji: od  przygotowania założeń do projektu, po uczestnictwo w czynnościach odbiorowych.
Na zlecenie inwestora opracowujemy: koncepcje i programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Stosownie upoważnieni uzyskujemy wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie, niezbędne do zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę.
Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostosować ofertę do ich indywidualnych potrzeb.

Dostępne podkategorie: